คอร์สปูพื้นฐาน Grammar & Reading

คอร์สเรียนสด

สอนโดย : ปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์

คอร์สเรียนนี้มีนักเรียนเต็มแล้ว

ราคา

ไม่จำกัด 6900 บาท

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง

คอร์สเรียนปูพื้นฐาน Grammar และ Reading รู้โครงสร้างประโยคที่สำคัญสำหรับทุกการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS และ CU-TEP


 "ตึกสูงได้ เพราะฐานแน่น"


คอร์สนี้จะทำให้น้องมองโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนออกในข้อสอบนำไปสู่เทคนิคการจับคีย์เวิร์ดและหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง ส่วน Reading นั้น เราจะเน้นให้น้องคุ้นกับ Passage ต่างๆไม่ว่าจะเป็น โฆษณา, ประกาศ และ อีเมลล์ เพื่อนำไปสู่เทคนิคการอ่านไว จับใจความได้


คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

คนไม่เคยสอบ TOEIC

คนพื้นฐานภาษายังไม่แน่น

คนทำ Reading ช้า อ่านไม่ทัน

คนที่ไม่แม่นคำศัพท์ แปลไม่ออก

คนที่พาร์ท Grammar เป็นตัวถ่วงคะแนน 


สาเหตุที่ลงเรียนกี่คอร์สก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเราเรียนข้ามระดับ และ 30 ชั่วโมงนี้ น้องจะได้เรียนกับอาจารย์มหาลัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปูพื้นฐานและเทคนิคการสอนที่ทำให้น้องเข้าใจโดยไม่ต้องจำ