เกี่ยวกับเรา

Profile

กันตภณ ยิ่งสวัสดิ์

เน้นพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมของคลาสเรียน สอนแนว Coaching ป้อนคำถามให้คิดได้เองแล้วจะไม่ลืม จำภาษาอังกฤษเป็นภาพ สามารถขยายและต่อยอดต่อได้ด้วยตนเอง

คลิปทบทวนบทเรียน

เรียนออนไลน์

สอนโดย : กันตภณ ยิ่งสวัสดิ์

ขั้นตอนการเข้าเรียนคลิปทบทวนออนไลน์


1) Click สมัคร account ก่อน

2) เลือกคอร์สเรียนที่น้องลงรอบสดไว้ + คลิปทบทวนออนไลน์

3) กดสมัครพร้อมแจ้งการชำระเงินเป็นแบบ Offline

4) รอ Approve

5) เข้าดูคลิปออนไลน์ได้ทันทีที่ "เนื้อหาที่สอน"


ฟรีไม่จำกัด
สำหรับ : นักเรียน ที่เรียน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง