เทคนิคดู Keywords ในพาร์ท Grammar

28 ตุลาคม 2018

Google+
Line

จะใช้สูตร ต้องการพื้นฐานเรื่อง Noun, Verb, Adjective และ Adverb ก่อน
ต่อมา ทบทวนสรุปตำแหน่งของแต่ละตัวพร้อมเทคนิคการดู
สุดท้าย เราจะเห็นได้ว่าการหาคีย์เวิร์ดนั้นต้องอาศัยประสบการณ์จากการทำข้อสอบมาระดับนึง พี่ม็อบจึงทำสรุปมาให้ ว่าเราควรเพ่งไปที่ตัวไหน พร้อมแล้ว ... หยิบสมุดขึ้นมาเลย
Google+
Line